دیزاین

48,000 تخفیف

41,000 تومان

دیزاین اصطلاحی است که همه می‌شناسند، اما آکنده از ابهام است. نمودهای بی‌شماری دارد و مرزهای روشنی ندارد که بر مبنای آن تعریف شود. در عمل حجم زیادی از مصنوعات تولید می‌کند که اکثرشان اشیائی زودگذر و ناپایدارند و معدودی از آن‌ها خصلتی ماندگار دارند. دیزاین یکی از ابتدایی‌ترین ویژگی‌های هر چیزِ انسانی‌ای است و از عوامل اصلی تعیین‌کنندۀ کیفیت زندگی انسان. همۀ مردم را در تمام جزئیاتِ هر جنبه از هر کاری که هر روز می‌کنند متأثر می‌سازد. پس مقوله‌ای بسیار بااهمیت است. به‌ندرت جنبه‌ای از محیط مادی را می‌توان پیدا کرد که نتواند با دیزاینِ بهتر به‌نحو مؤثری بهبود پیدا کند. کتاب دیزاین در ده بخش با عنوان‌های: دیزاین چیست؟، تکامل تاریخی دیزاین، سودمندی و معنا، اشیاء، ارتباطات، محیط‌ها، هویت‌‌ها، سیستم‌ها و آینده به بررسی تاریخی و مفهوم دیزاین می‌پردازد. نویسنده در آغاز کتاب می‌گوید: «یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های دنیای مدرن این است که در آن دیزاین تا حد زیادی تبدیل شده به چیزی پیش‌پاافتاده و بی‌اهمیت. برعکس من می‌خواهم ادعا کنم که دیزاین، اگر مورد توجه جدی قرار گیرد و از آن بهره‌برداریِ مسئولانه شود، باید مبنایی تعیین‌کننده برای شکل‌دهی و ساخت زندگی انسان با همۀ جزئیاتش باشد، و این به نفع و صلاح همگان خواهد بود».