تقویم یک سال در یک صفحه | ۱۳۹۹

۴۵,۰۰۰ تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

تاریخ۱۳۹۹ | ۲۰۲۰-۲۰۲۱ | ۱۴۴۱-۱۴۴۲
اندازههر بسته شامل سه صفحه در اندازه‌های ۶۰x۹۰ | ۵۰x۷۰ | ۵۰x۳۵
تعداد رنگدو رنگ
جنسکاغذ تحریر ۱۲۰ گرمی، مناسب برای نوشتن با انواع نوشت‌افزار
موارد استفادهمناسب برنامه‌ریزی سالانه برای محل کار و منزل
بسته‌بندیبستۀ مقوایی مقاوم
توضیحاتبرای مشتریانی که از شهرستان سفارش خود را ثبت می‌کنند امکان ارسال تقویم‌ها در بسته‌های مقوایی به دلیل شکستن بسته‌ها در بار و ایجاد خسارت به محصول وجود ندارد. بنابراین به‌ناچار تقویم‌ها به‌صورت تا شده برای شما ارسال خواهند شد. درصورتی که از تهران سفارش خود را ثبت می‌کنید محدودیتی وجود ندارد.