در ستایش سایه‌ها

35,000 تخفیف

30,000 تومان

در ستایش سایه‌ها که سال‌هاست متنی کلاسیک در مطالعاتِ زیبایی‌شناسی ژاپنی به‌شمار می‌رود، بیش از آن‌که مقاله‌ای علمی باشد نوشته‌ای خلاقانه است به قلم یکی از مهم‌ترین رمان‌نویسان ژاپنیِ سدۀ بیستم. جونیچیرو تانیزاکی در این مقاله، در قالب جستار‌هایی پراکنده، که در عینِ‌حال به‌هم پیوسته‌اند، به تأمل دربارۀ معماری، دیزاینِ داخلی، دیزاین، آشپزی، تئاتر، و زیبایی‌شناسی سنّتی ژاپنی می‌پردازد، دریافت‌های شخصی‌اش را با روایتی داستان‌گونه بیان می‌کند و یکی از نامتعارف‌ترین نمونه‌های زیبایی‌شناسی تجربه‌گرایانه را می‌آفریند.