سیاه

24,000 تخفیف

21,000 تومان

سیاه شامل بیست‌ویک قطعۀ کوتاه در چهار بخش است. این قطعات نثری موجز و طنزی ظریف دارند و ترکیبی‌اند از خاطراتِ شخصی و تأملاتی فلسفی دربارۀ سیاه.
سیاه در میان کتاب‌های کم‌حجمی که از آلن بدیو در سال‌های اخیر منتشر شده منحصر‌به‌فرد است زیرا متن پیاده‌شدۀ مصاحبه، سمینار یا درسگفتار نیست و از ابتدا به‌قصد خوانده شدن نوشته شده است. این خصلتِ مکتوبِ متن امکانِ فرمی از نوشتن و فکر کردن را در اختیار بدیو گذاشته که در آثار او بی‌سابقه است: قطعه‌نویسی.