شراره‌ها

32,000 تخفیف

28,000 تومان

شراره‌ها مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه با حال‌و‌هوای شاعرانه است. این اثر را شعر منثور نیز خوانده‌اند. در آغاز هریک از این داستان‌ها، متنی با نام «تأملات» (فلسفی و عاشقانه) آمده که به داستان موردنظر مربوط است. نقطۀ اتصال قطعات مضمون عشق است.
سرچشمۀ تأملات یادداشت‌هایی است که یورسنار در ۳۲سالگی، در پی بحرانی عشقی، نوشته است و، از این‌ رو، می‌توان آن را بخش‌هایی از خاطرات زندگی یورسنار نیز دانست.
هریک از داستان‌ها را قهرمانی تاریخی یا اساطیری روایت می‌کند: مریم مجدلیه، فایْدرا، آخیلݫݭݫِس، پاتروکلوس، آنتیگونه، لِنا، فایْدون، کلوتِمْنِسترا و ساپفو. نویسنده سرگذشت این شخصیت‌ها را با خاطرۀ عشق و سودای دورۀ جوانی خود می‌آمیزد و متنی داستانی و شاعرانه با نثری عاطفی و تأثیرگذار می‌آفریند.
در این داستان‌ها، نشانه‌های زندگی قرن‌بیستمی با فضای اساطیری و تاریخی آمیخته می‌شود. متن‌ها سرشارند از جمله‌های قصار و اندیشه‌های قابل‌تأمل.
مارگریت یورسنار (۱۹۰۳-۱۹۸۷) داستان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس، شاعر، منتقد و مترجم بود. او اولین زنی است که به عضویت آکادمی فرانسه درآمد.
مترجم کتاب، رضا رضایی، از چیره‌دست‌ترین مترجمان حال حاضر زبان فارسی است و در کارنامه‌اش ترجمۀ آثار بزرگی همچون گتسبی بزرگ، جین ایر، شاه، بی‌بی‌، سرباز، بلندی‌های بادگیر و… به چشم می‌خورد.