سلفی نابلدان

15,000 تخفیف

13,000 تومان

مجموعه عکس «سلفی‌نابلدان» به خودنگاره‌های نسلی می‌پردازد که تجسمی از عکاسی با موبایل نداشته‌اند.
«سلفی‌نابلدان» به واسطۀ دغدغۀ شخصی نسبت به دهه‌های قبل که پدیدۀ عکاسی آن قدر رواج نیافته بود سیر کرده به دوران پیش از موبایل.
به دنبال خاطرات گم شدۀ دهه شصت خود می‌گردد.
چیزی نمی‌یابد.
جز عکس‌هایی از جنگ.
گویی هشت سال از زندگی روزمرۀ مردمانش گم شده باشد.
در آلبوم‌های قدیمی چندین عکس را می‌توان یافت که در پس‌زمینۀ آن‌ها نمادهایِ فراموش‌شدۀ نسلی را بازجست و دید.
بغض دو دستی گلو را می‌گیرد و چنان فشار می‌آورد که بترکد.
عکس‌ها را باد ورق می‌زند. می‌بیند بوی کهنگی دارند، جست‌و‌جوهایی هستند در گذشته، سرکشی‌هایی هستند در محله‌ها، محله‌هایی که خانه‌ها حیاط داشتند، باغچه داشتند و درهای خانه‌ها باز بودند.
چرا آن وقت‌ها موبایل نبود؟
چراهایی که وسعت دارند به پهنای تمام خاطرات تصویری فراموش‌شده.
اگر در دهۀ شصت موبایل بود، شهر و شهرنشینی درگیر فراموشی نمی‌شدند. رویدادهای اجتماعی تحت‌تأثیر میادین پرتصویر جنگ قرار نمی‌گرفتند. خودنگاره‌ها نیز جوری دیگر رخ‌نمایی می‌کردند و شاهد سلفی‌هایی بودیم نه از جنس سلفی‌های امروزی.