طراحی گرافیک چیست؟

43,000 تخفیف

37,000 تومان

طراحی گرافیک تمام ابعاد زندگی ما را در بر گرفته است، توضیح می‌دهد، تزئین می‌کند، هویت می‌بخشد، معنا را به جهان تحمیل می‌کند. طراحی گرافیک چندین کارکرد را به نمایش می‌گذارد. دسته‌بندی و متمایز می‌کند، اطلاع‌رسانی می‌کند، احساساتمان را برمی‌انگیزد و به شکل‌گیری احساسمان دربارهٔ جهان پیرامون‌ کمک می‌کند. تصور کنید اگر طراحی گرافیک یک‌شبه ممنوع یا ناپدید ‌شده بود، دیگر هیچ کلام مکتوب، روزنامه، مجله، اینترنت و علمی وجود نداشت که بشود درباره‌اش صحبت کرد. بدون فرآیند و اجزایِ طراحی ــ ساختار و سازمان‌، واژه و تصویر و تفکیک و تمایز مطالب از یک‌دیگر ــ می‌بایست تمامی اطلاعاتمان را از طریق گفتار دریافت می‌کردیم. طراحی گرافیک نه تنها موضوع بیهوده‌ای نیست، بلکه کاربرد‌ها و اهدافی دارد که برای جهان مدرن‌ ما بسیار سازنده‌ هستند، تا آن‌جا که مارشال مک‌لوهان از ما به عنوان «انسان تایپوگرافیک» یاد می‌کند.