به‌خاطر غنای این اندوه دستان مارا بگیر

۱۲,۰۰۰ تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

این کتاب، کوتاه‌گزیده‌هایی است از شعرهای احمدرضا احمدی، به انتخاب و دست‌خطِ خودِ او.