ایوسیف برودسکی

15,000 تخفیف

13,000 تومان

مجموعهٔ نوبلی‌ها تلاشی است برای معرفی شاعران برندهٔ جایزهٔ ادبیات نوبل در دوره‌های مختلف. این شاعران ا گر مهم‌ترین شاعر دورهٔ خود نباشند، بی‌تردید از برجستگان شعر دنیا هستند. شاعرانی که با نگاهی نو و سالم به زبان و جامعهٔ خود، توانسته‌اند آثاری ارزشمند خلق کنند. کتاب‌های این مجموعه، علاوه بر شعر‌ها، حاوی مقالاتی در بارهٔ زندگی و شعر هر شاعر، همراه با سخنرانی وی در آکادمی نوبل است تا چشم‌انداز روشنی از روزگار و دغدغه‌های او پیشِ روی خواننده قرار گیرد.