طاهره، طاهره‌ی عزیزم

25,000 تخفیف

22,000 تومان

انتشار نامه‌ها و نوشته‌هایی از این گونه، آن هم در سرزمین ما، همیشه هم راه با دودلی بوده‌اند. هیچ یک از ما تمایلی به انتشار نامه‌های عاشقانه‌مان نداریم. شاید بسیاری از ما تمایلی به انتشار نامه‌های خانوادگی‌مان هم نداشته باشیم. همهٔ ما نوشته‌هایی، در جایی دور از دسترس دیگران داریم، که نمی‌خواهیم کسی آن‌ها را ببیند.
نامه‌های این کتاب بخشی از زندگی یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان این سرزمین و در نتیجه بخشی از تاریخ ادبیات معاصر ماست. از سوی دیگر این نامه‌ها بخش بسیار خصوصی زندگی یک انسان به نام غلام حسین ساعدی است. و ناشر در تردید میان این دو نکته.
طاهره و غلام‌حسین هرگز به هم نرسیده‌اند و این عشق بی‌وصل پایان یافته است. غم فراق و اندوه عشق تا زمانی که در جهان خاکی بوده‌اند هم راه‌شان بوده است. شاید این کتاب بهانه و دلیلی شود تا آن دو در جهانی دیگر و یا زنده گی‌ای دیگر به هم برسند.، شاید مرهمی باشد بر اندوه عشق غلام حسین و راز پنهان طاهره، شاید...