آوازها و مقامه‌ها

10,000 تخفیف

9,000 تومان

آواز‌ها و مقامه‌ها گزیده‌ای از شعرهای حسین رسائل در طی سال‌های طولانی است، که پس از درگذشت او ویراسته و برای چاپ آماده سازی شده‌اند.
حسین رسائل در زمان حیات به غیر از بازنویسی تعدادی از شعر‌ها هیچ‌گاه سروده‌هایش را برای انتشار به طور دقیق و کامل تنظیم نکرده‌بود. از این رو مجموعهٔ حاضر نیز نه تمامی آثار که گزیده‌ای است از دوره‌های گوناگون شعری شاعری که انبوهی شعر منتشر نشده از خود به جای گذاشته است.
نخستین دفتر شعر او با عنوان «آوازهای پشت برگ‌ها» در سال ۱۳۴۷ منتشر شد و «آواز‌ها و مقامه‌ها» به اهتمام دوست دیرین شاعر، محمد رضا اصلانی، تدوین شده‌است.
حسین رسائل در سال ۱۳۲۱ متولد و در ۱۳۸۲ چشم از جهان فرو بست.