کلاه کافکا

3,000 تخفیف

3,000 تومان

ریچاردگری براتیگان یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های ادبیات امریکا در نیمهٔ دوم سدهٔ بیستم مسیحی به شمار می‌رود. او که کار ادبی‌اش را از میانهٔ دههٔ ۵۰ و در ۲۰ سالگی با سفر به سان‌فرانسیسکو و پیوستن به جنبش هنری بیت آغاز کرد. نخست به چاپ شعر‌هایش پرداخت. اولین شعر شناخته شدهٔ او با نام «قلمرو دوم» در ۲۱ سالگی‌اش به سال ۱۹۵۶ به چاپ رسید. پس از آن براتیگان به ترتیب درسال‌های ۱۹۵۷و دوشعر بلند بهنام‌های «بازگشت رودخانه‌ها» و «اتو استاپ زن گالیله» را منتشر کرد که این کار موقعیت او را در جمع شاعران نامتعارف آن روزگار تثبیت کرد. براتیگان‌‌ همان اندازه که در شاعری متفاوت بود شیوه‌های متفاوت و بدیعی هم برای ارایهٔ آثارش جست‌وجو می‌کرد. او در سال ۱۹۶۴ یعنی زمانی که نگارش رمان «صید قزلآلا در امریکا» -که بعد‌ها به شاخص‌ترین نوشته‌اش تبدیل شد و برایش شهرت جهانی به ارمغان آورد- را تازه به پایان برده بود.