عاشقانه‌های ژاپنی

4,000 تخفیف

4,000 تومان

نمی‌توانم‌ به‌ سویت‌ گام‌ بردارم‌
حتی‌ در روِیا‌هایم، ‌
چرا که‌ در سینه‌ام‌
آسمان‌ها تیره‌اند 
و ذهنم‌ ابرآلود است.

ناشناس‌


 در انتهای‌ شب،
لباس‌ پوشیدیم‌ هر یک‌ با شتاب‌
تا خداحافظی‌ کنیم‌
ساق‌های‌ خواب‌آلودمان‌ به‌ هم‌ سایید
و سپیده‌ در بستر غافل‌گیرمان‌ کرد.

ملکه‌ فیفوکو
۱۳۴۲-۱۲۷۱


خواب‌ دیدم‌ دوباره‌ با هم‌ایم‌
از خنده‌ بیدار شدم‌
دیوانه‌وار به‌ اطراف‌ نگریستم‌
چشمانم‌ از اشک‌ پر شد

ناشناس‌


از آغاز می‌دانستم که
دیدار
فقط با جدایی به پایان می‌رسد
با این همه، بامداد ناگزیر را از یاد بردم
و خود راتسلیم تو کردم

فوجی وارا نوتئیکا
۱۱۶۲-۱۲۴۱