دربارۀ نشر مشکی

- نشر مشکی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ آغاز و تا کنون در زمینه‌های گوناگون کتاب‌ منتشر کرده است..

- دغدغۀ ما در نشر مشکی در کنار مسالۀ محتوا، چاپ کتاب‌ با ظاهری آراسته است و می‌کوشیم به کتاب به عنوان شی‌ئی ارزشمند و در عین حال زیبا نگاه کنیم.

- نشر مشکی علاقمند به چاپ آثار ادبی ویژه‌ای است که مستعد دیزاین هستند. این دسته کتاب‌ها با نام «ادبیات+ تصویر» منتشر می‌شوند.

- دیزاینِ مشکی مجموعۀ تخصصی دیزاین است. در این مجموعه به مفاهیم بنیادی دیزاین می‌پردازیم و می‌کوشیم نظرگاه‌های گوناگون را بازتاب بدهیم، نظریاتی را برای اولین بار در ایران معرفی کنیم و به بحث‌های تئوریک دامن بزنیم. دیزاینِ مشکی تنها بر مقولۀ دیزاین تمرکز دارد و پا به عرصۀ گستردۀ هنر نمی‌گذارد.

- نشر مشکی تا سال ۱۴۰۰ ناشر تخصصی دیزاین و ادبیات+تصویر در ایران خواهد بود.

#کتاب_زیبا_بخوانیم